Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

14. 9. 2016

Č.j.:38/2016

 

Výroční zpráva Mateřské školy Zahájí

__________________________________________________________________________________

Školní rok 2015 – 2016

__________________________________________________________________________________

 

Základní údaje:

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Zahájí

 

Adresa: Zahájí 6 / poště Dívčice 373 48

 

Zřizovatel: Obec Zahájí

 

Vedení:     ředitel Mgr. Martin Jareš

                 vedoucí učitelka MŠ Libuše Štěrbová

 

Tel. kontakt       ZŠ:          387 985 616

                         :        387 985 103

                         e-mail: mszahaji@seznam.cz

 

Školská rada: pracuje od roku 2005

 

Školní vzdělávací program pro MŠ: „ Duhová školka, školka plná barev.“

 

         

 

 

 

Vlastní hodnocení MŠ za rok 2015 – 2016

 

1) ŠVP

2) Podmínky vzdělávání

3) Průběh vzdělávání

4) Výsledky vzdělávání

 

1) ŠVP

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních i řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pracujeme s dítětem a naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle, které jsou založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 

2) Podmínky vzdělávání

 

V tomto školním roce jsme byli jednotřídní mateřskou školou, ve které se společně scházely děti ve věku 2,5 – 7 let. V příštím školním roce bude otevřena „ malá třída,“ pro děti 2,5 – 3 leté.

O vzdělávání dětí pečovaly dvě kvalifikované učitelky, o čistotu v celé MŠ se starala paní školnice. Stravování dětí zajištovala školní jídelna v budově MŠ.

Vybavení MŠ a zahrady je z materiálního hlediska na velmi dobré úrovni, děti mají dostatek pomůcek, hraček a didaktických her. Stále jsou dokupovány nové pomůcky, knihy i hrací prvky.

 

3) Průběh a obsah vzdělávání

 

Respektujeme přirozené potřeby dítěte, vývojové zákonitosti a individuální rozvoj osobnosti. Naše práce vycházela z dobrých vztahů mezi učitelkou i dítětem, ale i ze spolupráce s rodinou. Hlavními úkoly k uskutečňování cílů a záměrů jsme si stanovily:

 • radostné děti v naší MŠ
 • škola z rodinným zázemím
 • ekologické cítění a povědomí dětí (vytvářet v praktických aktivitách)
 • rozvoj a podpora osobnosti dítěte, jeho individualita

Oblasti předškolního vzdělávání jsou:   dítě a jeho tělo

                                                          dítě a jeho psychika

                                                          dítě a ten druhý

                                                          dítě a svět

                                                          dítě a společnost

ŠVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, které jsme dále dotvořily v třídních programech a přípravách na jednotlivé činnosti.

Rámcový plán naší školy jsme rozdělily do deseti hlavních témat a k nim náležících podtémat.

 

Září:       „ Už zase chodím do školy.“

              „ Třída plná kamarádů.“

              „ Léto pomalu odlétá.“

 

Říjen:    „ Začíná podzim – co umí vítr, déšť.“

              „ Podzim v lese.“

              „ Podzim na zahradě.“

 

Listopad:             „ Jsem člověk.“

                           „ Já a můj kamarád.“

                            „ Planeta země.“

 

Prosinec:            „ A jsou tu Vánoce.“

                           „ U nás doma s Mikulášem.“                           

                           „ Vánoční přání.“

 

Leden:                 „ Paní zima čaruje.“

                           „ Radujeme se ze sněhové nadílky.“

                           „ Těšíme se na školu.“

 

Únor:                    „ Jak se dopravujeme.“

                               „ Voda, země, vzduch.“

                               „ Masopust.“

 

Březen:             " Jaro se probudí – probudil se brouček.“

                          „ Jaro na dvorku, jaro na louce.“

                              

Duben:                „ Se zvířátky z pohádky do pohádky.“

                            „ Za zvířátky do ohrádky, do lesa, do Zoo.“

                             „ Velikonoční vajíčko.“

 

Květen:                   „ Jaro čaruje.“

                               „ Lesní mužíček.“

                               „ Mamince z lásky.“

 

Červen:                    „ Malované počasí.“

                               „ Těšíme se na prázdniny.“

 

Evaluace vzdělávacích činností:

 • 1x ročně činnost MŠ
 • cíle hodnotíme týdně, měsíčně (obě pedagogické pracovnice do evaluačních tabulek)

 

4) Výsledky vzdělávání

 • snažily jsme se pečlivě plnit úkoly dané ŠVP
 • v týdenních projektech jsme průběžně doplňovaly aktuální změny
 • nově jsme zařadily čištění zoubků po obědě
 • pro rodiče dále slouží hodnotící tabule dětí, jejich znalostí
 • individuální péče s předškoláky, vypracovaný jednotný plán obou pedagogických pracovnic pro odkladové děti
 • z ekologickým programem nám pomáhá „ kosák Alfréd,“ zařazujeme tradiční i nové nápady
 • pravidelná odpoledne s angličtinou a hudebně pohybovým kroužkem
 • u dětí s vadami řeči provádíme individuální logopedickou prevenci
 • v naší smíšené třídě jsme vedly děti k časté pomoci menším kamarádům v průběhu celého dne
 • zajistily jsme dostatek kulturních pořadů a akcí (divadlo, plavecký výcvik, návštěva Zoo, maškarní bál, koupání na Mydláku, dětský den s grilováním, návštěva hasičů, pohádková cesta)
 • pro rodiče jsme organizovaly dny otevřených dveří – dílny pro rodiče a výtvarné projekty
 • preferovaly jsme situační a prožitkové učení, kdy jsme využívaly okolní přírodu, obecní hřiště a hřiště v ZŠ

Průběh i výsledky vzdělávání hodnotíme jako uspokojivé.

 

Závěry a opatření:

 • vypracovat nové anketové hodnotící listy pro rodiče
 • v příštím roce se více zaměříme na průběžné samostudium a vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky
 • snaha o širší zapojení rodičů do akcí pořádaných MŠ

 

Spolupráce s rodiči: Ve vztazích mezi rodiči a pedagogy panovala oboustranná otevřenost a ochota. Pokud se objevila nějaká nesrovnalost, byla vyřešena okamžitě s pedagogem.

 

Spolupráce se ZŠ: Spolupráce se ZŠ probíhala především s Mgr. Hrabincovou a ředitelem Mgr. Jarešem.

 • okamžité řešení vzniklých problémů organizačních i provozních
 • konzultace, porady i společné akce

Spolupráce se zřizovatelem na velmi dobré úrovni.

Mateřskou školu v letošním roce navštěvovalo 26 dětí, do ZŠ odešlo 5 dětí, odklad školní docházky měly dvě děti.

 

 

Zpracovala: Štěrbová Libuše                                                                    

Datum:

 

Školská rada:

Datum: