Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata v MŠ a prominutí úplaty

17. 9. 2015

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2015

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Zahájí, příspěvková organizace podle § 123 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

s t a n o v u j e 

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Zahájí, příspěvková organizace od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ve výši 300 Kč za kalendářní měsíc. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku. 

Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. 

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se zdravotním postižením. 

V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě mění – výše úplaty bude stanovena dodatkem. 

Osvobozen od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání: 

a)zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, 

Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně na ředitelství ZŠ a MŠ Zahájí, Zahájí 8, 373 48 Dívčice a doloží se potvrzením od příslušného úřadu. 


Úhrada se provádí na účet školy (51-8912090287/0100) takto:

  • bankovním převodem,
  • na poště složenkou,

Úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.


V Zahájí 30.8. 2015 
Mgr. Jareš Martin 
ředitel Základní školy a  Mateřské školy Zahájí, příspěvková organizace