Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

7. 11. 2012

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  ZAHÁJÍ

 

1.      Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit vnitřním řádem.

Tento řád vychází z vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování, vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení ES č. 852/2006.

 

Školní stravování je strava dotovaná státem, žáci a zaměstnanci hradí pouze finanční normativ na nákup potravin, režijní a mzdové náklady hradí stát. Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyučování a je určena k přímé spotřebě ve  školní jídelně.

 

2.      Ke stravování ve školní jídelně se může přihlásit žák ZŠ, žák MŠ, pedagogický pracovník, nepedagogický zaměstnanec školy a cizí strávník přihláškou ke stravování. Změny stravovacího režimu jsou rodiče povinni neprodleně nahlásit ve školní jídelně.

 

3.      Ceny stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií:

MŠ 3 – 6 let                   25,-

       7 let                   29.-

ZŠ 6 – 10 let                  17,-

ZŠ 10 – 15 let                19,-

 

4.      Výdej obědů:

                                 10:45 – 11:30

                                  11:45 – 12:30

Cizí strávník                   10:30 – 11:00

 

5.      Odhlašování stravy:

Odhlašování stravy probíhá den předem nejpozději do 13 hod.

Možnosti odhlašování: osobně ve školní jídelně

                                      telefonicky na čísle 387985617

 

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. Rodič si může stravu vyzvednout do čistých nádob v době od 10:30 do 12:00 hod. ve školní jídelně. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt v MŠ a ZŠ a strava musí být dítěti odhlášena. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu.

 

6.      Způsob úhrady:

Stravování se poskytuje za úhradu v hotovosti nebo svolením k inkasu. Strava se hradí zpětně, vždy do 15. stávajícího měsíce.

 

7.      Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a s ohledem na dodržování plnění vybraných potravin a spotřebního koše. Individuální diety školní jídelna nezajišťuje. Pitný režim je zajištěn formou čajů, džusů a mléka po celý den. Jídelníček je vyvěšen v MŠ, ZŠ a také ve školní jídelně.

 

Po odebrání stravy domů již personál školní kuchyně nenese odpovědnost za kvalitu a zdravotní nezávadnost.

 

 

V Zahájí 1.7.2012         

 

vedoucí školní kuchyně                                                                   ředitel školy