Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria příjmání dětí do 1.ročníku ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Zahájí, Zahájí 8, 373 48 Dívčice

    Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky.

Článek 1

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Zahájí, (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

                                   Článek 2

Kapacita prvního ročníku školního roku 2014 – 2015 je 12 žáků. Způsob stanovení této kapacity: Celková kapacita základní školy je 40 žáků. Základní školu navštěvuje 33 žáků (7 volných míst) a 5 žáků ve školním roce 2013 – 2014 ukončí 5 let povinné školní docházky na naší škole. Pokud dojde k přestupům žáků, bude tato kapacita aktualizována ke dni zápisu.                                                         

                                 Článek 3

Postup při přijímání dětí do prvního ročníku k plnění povinné školní docházky:

1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijati žáci s trvalým bydlištěm v Zahájí a Mydlovarech. Pokud počet těchto dětí přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní povinnou školní docházku na Základní škole a Mateřské škole Zahájí.

 

2. Pokud po přijetí žáků podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci, kteří nemají trvalé bydliště v Zahájí a Mydlovarech. Přednostně budou přijati žáci, jejichž sourozenec (sourozenci) již plní povinnou školní docházku na Základní škole a Mateřské škole Zahájí.

 

                                Článek 4

Tato Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky vstupují v platnost 1.1.2014 .

 

V Zahájí 20.12. 2013

 

 

 Mgr. Martin Jareš, ředitel školy