Jdi na obsah Jdi na menu
 


ICT plán školy 2016/2017

23. 9. 2016

    ICT plán školy na rok 2016/2017

 

 

Č.j.:

29 /2016

Spisový znak

A.8.

Skartační znak

A10

Vypracoval:

Mgr. Jareš Martin

Schválil:

Mgr. Jareš Martin

Pedagogická rada projednala dne

29.8.2016

 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Zahájí

Ulice: Zahájí 8

PSČ, Místo: 373 48, Dívčice

tel:  387985616

inter. stránky: www.zsamszahaji.estranky.cz

email:  jares@zszahaji.cz

 

 

Záměry školy v oblasti ICT pro období 2016 - 2017

 

Hlavní cíle:

 

  •  Zefektivnit výuku s využitím ICT

 

  • Směřovat školu k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů a komunikace

 

Dílčí cíle:

 

·         Udržet  kvalitní připojení na internet

 

·         Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči

 

·         Zajistit kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách a umožnit učitelům   zpracování a zveřejnění vlastní prezentace

 

·         Dle možností vybavit  učebny a školní družinu větším počtem počítačů

 

Způsob dosažení těchto cílů:

·         Vlastní finanční zdroje

 Údaje o škole

 Celkový počet žáků ve škole

56

       - z toho na 1. stupni

20

       - z toho v MŠ

32

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy

7

Celkový počet zaměstnanců

10

Počet tříd

2 +2

 

 Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ

 

  

současný stav

počet / %

plán 2016

počet / %

Plán 2017

počet / %

Finanční zajištění

Celkový počet pedagogických pracovníků

7

7

7

 

       - z toho na proškolených na úrovni Z

7/100 %

7/100 %

7 /100 %

 vlastní

       - z toho na proškolených na úrovni P

7/100 %

7 /100%

7/ 100%

vlastní

       - z toho na proškolených na úrovni S

5/71%

6/85 %

7/100 %

vlastní

 

V příštím roce se nám podaří dosáhnout standardu v oblasti školení pedagogů.

Vybavení školy počítačovou technikou

 

  

počet přípojných míst

Aktuální počet počítačů

Stav 2016

Stav 2017

Finanční zajištění

Učebna informatiky

6

4

5

5

Rozpočet školy

Ostatní učebny

3

3

3

4

Rozpočet školy

Sborovna (vedení školy)

2

1

1

2

Rozpočet školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce dosáhneme standardu v oblasti vybavení počítačovou technikou pro žáky a v příštím roce i pro učitele.

Počítačová síť rozvedena dle standardu kabely UTP

Škola dodržuje autorský zákon a licenční ujednání.
Způsob připojení na internet
256 kb/s

Zajišťované serverové služby
Ing. Štrosser

Ukládání dat

Každému uživateli školní počítačové sítě bude zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém disku.

Přehled používaného software a předpokládaných investic v letech 2016-2017

 

Druh software

Současný stav

Investice 2016 - 2017

Operační systémy

MS Windows  2007 a 2010

 

Textové editory

MS Word 2000

 

Tabulkové editory

MS Excel 2000

 

Grafické editory

Zoner Callisto,  Malování

 

Editory prezentací

MS PowerPoint 2000

 

Tvorba internetových stránek

MS FrontPage 2000

Vlastní intern.stránky

Internetové prohlížeče

IE 5.1

 

Klienti elektronické pošty

MS Outlook 2003 MS Outlook Express

 

Databázové aplikace

MS Access 2000

 

Výukové aplikace a online výukové zdroje

 Terasoft (Mat, Čj, Prvouka, Aj pro 1.-5. ročník)

Terasoft

Antivirová ochrana

Avast! 4.5 Professional

 

Ostatní aplikace

Komprimační aplikace, programátorské nástroje atd.

 

 

Všechny tyto aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem,  tj. škola je držitelem licencí k jejich používání.

 

 V Zahájí 24.8.2016

Mgr. Jareš Martin, ředitel školy