Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě  

 

 

 

 

 • Příprava voleb:

   

 • Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 23.09.2008, kdy byla prostřednictvím třídní schůzky předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 21.10.2008 na adresu školy. Součástí informace byl i volební řád schválený Radou obce. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.

   

 • Do stanoveného termínu byly navrženy tyto kandidátky do školské rady:

 

 1. ČEJKOVÁ PAVLA, matka žáků A. a D. Čejkových ( 1. a 2. třída )

   

 2. DANIELOVÁ MARTA, matka žáka M. Daniela ( 4. třída )

   

 3. Ing. KAZÍKOVÁ MARCELA, matka žákyně M. Kazíkové ( 2. třída )

   

 4. SUCHÁ MARTINA, matka žáka M. Suchého ( 2.třída )

   

 5. ZÍKOVÁ ANDREA, matka žákyň S. a V. Zíkových ( 1. a 3. třída )

   

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

 

 

 • Bc.Lafatová Miloslava

   

 • Štěrbová Libuše

   

 • Čejková Pavla

   

 

 

 

Volby proběhly dne 3.a 4.11.2008. Dostavilo se 20 rodičů (=70%), účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech oprávněných voličů. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidáta, kterého volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 

 

 

 

 

paní Ing. Kazíková Marcela byla zvolena 11 hlasy ze 20 hlasovacích lístků

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného Radou obce.

 

 

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvolené zástupkyni do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

 

 

 

 

 

V Zahájí dne 6.11.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě  

 

 

 

 

1. Příprava voleb:

 

 

Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne 23.9.2008, kdy byla pedagogickým pracovníkům předána písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 21.10.2008 na adresu školy. Součástí informace byl i volební řád schválený Radou obce. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.

 

 

2. Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady:

 

 

Bc. Lafatová Miloslava

 

 

Bc. Hrabicová Jana.

 

 

 

 

 

3. Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

 

 

Bc. Lafatová Miloslava

 

 

Štěrbová Libuše

 

 

Čejková Pavla

 

 

 

 

 

Volby proběhly dne 3. a 4.11. 2008. Dostavilo se 6 pedagogických pracovníků z 6 pedagogických pracovníků školy, výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenána jejich podpisy na prezenční listině. Zúčastnění pedagogové obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

 

 

 b) paní Bc. Lafatová Miloslava byla zvolena 3 hlasy z 5 platných hlasovacích  lístků (1 neplatný)

 

 

 

 

 

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného Radou obce.

 

 

 

 

 

Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvolené zástupkyni do školské rady a byl zaslán zřizovateli.

 

 

 

 

 

V  Zahájí dne 6.11.2008